Lịch sử doanh nghiệp

2017

Tháng 9

Thành lập Công ty cổ phần Sunroi

Tháng 12

Tăng vốn lần thứ nhất (Tổng vốn 1,5 tỷ won, vốn đánh giá 10 tỷ won)

2018

Tháng 1

Mua lại cổ phần của cổ đông lớn nhất Công ty cổ phần Curegen (thu nhận thiết bị sản xuất GMP)

Tháng 2

Ký hợp đồng bằng sáng chế độc quyền (quyền sử dụng chuyên nghiệp) với Medical MicroNeedle, Mỹ

Ký kết hợp đồng hợp tác nghiên cứu, phát triển y dược phẩm phi kim vi điểm y tế với Đại học Tokyo, Nhật Bả

Thành lập Sunroi China tại Thượng Hải (Vốn 1,7 tỷ won)

Tháng 3

Đăng ký giấy phép ngành sản xuất mỹ phẩm

Đăng ký giấy phép và thành lập trung tâm nghiên cứu y dược trực thuộc doanh nghiệp

Tháng 4

Hoàn thiện và đưa ra thị trường 42 loại y dược phẩm sản xuất dựa trên nền tảng kỹ thuật peptide mô phỏng sinh học, trong đó có filler

Tháng 5

Đăng ký doanh nghiệp sáng tạo

Sunroi Japan  Dự kiến thành lập tháng 6 năm 2018 tại Tokyo

Tháng 11

Dự kiến thành lập tháng 11 năm 2018 tại California