Giới thiệu Sunroi

SUNROI là một công ty tiêu chuẩn toàn cầu giới thiệu các nguyên liệu và sản phẩm tốt nhất với công nghệ sinh học tiên tiến. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm sinh học công nghệ sinh học cho các khoa da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu trong và ngoài nước.

Tên công ty

Công ty cổ phần SUNROI (SUNROI Co.Ltd)

Ngày thành lập

20 tháng 9 năm 2017

giám đốc đại diện

SungDon Choi

Vốn chủ sở hữu

KRW 2,000,000,000 (tháng 12 năm 2020)

Mã số đăng ký doanh nghiệp

461-81-00897

sản phẩm chủ yếu
TDDS MTS Ampoule : 6 loại
Special Bio-Care Ampoule : 4 loại
Regeneration Ointment Cream : 6 loại
Anti-losing Growth Factor Formulation: 3 loại
Daily Care Bio Cosmetic : 3 loại
Sanitary Aid: 2 loại
Trụ sở /Trung tâm nghiên cứu

- Trụ sở(Gangnam-gu, Seoul, Rep. of Korea)
- Trung tâm nghiên cứu(Gangnam-gu, Seoul, Rep. of Korea)

Cơ sở ở nước ngoài

(Sunroi China/Sunroi Japan/Sunroi USA)
- Sunroi China(Thượng Hải)